Thanh Toán qua ngân hàng:
Tên: PHẠM VĂN ĐẲNG
STK: 72110000453760
Chi nhánh: BIDV Bến Tre